Gestió Comptable i Fiscal

Comptabilitat Analítica

Obligacions Fiscals

Quadre de Comandament

En VΛSΛLTO analitzem i dissenyem la millor estratègia comptable i financera que permeti una lectura més eficient i resolutiva dels saldos de situació i del compte de resultats de la companyia.

  Com experts comptables, fiscals i financers l’assessorarem contínuament per fixar els criteris i polítiques comptables per una correcta interpretació de ses estats financers, així com de les principals qüestions fiscals que afectin el seu companyia.

Gestió Comptable i Financiera

Confecció dels llibres comptables obligatoris de la societat per a la posterior presentació en el registre corresponent, així com la documentació necessària per a la presentació dels comptes anuals del qual formulació correspon al Consell d’Administració de la Societat.

Comptabilitat Analítica

Oferim tots els serveis generals d’assessoria i administració de Personal i Nòmines amb l’objectiu m de facilitar la gestió de els nostres clients i atorgant seguretat de una mitjançant assessorament atent i continuat.

Obligacions Fiscals

Assessorament, supervisió i, si s’escau, presentació de les liquidacions dels impostos directes i indirectes que periòdicament hagi presentar la Societat.

Gestioni i Controli el seu negoci

 

Visió Global del seu Negoci

El més important és que tingui el control i la visió total del seu negoci. En un cop d’ull pot disposar de l’estat de les vendes, despeses, beneficis i pressupostos, els seus comptes bancaris i factures pendents de cobrament.

Oblidi les factures en paper

Creu seus pressupostos de forma ràpida i envieu als seus clients per email. Conviértalos automàticament a factures i segueixi amb el seu negoci. Creae factures i pressupostos sense límits.

Els seus impostos en un minut

Seguiment de l’IVA trimestral i de l’IRPF. Sempre al dia amb l’Administració sense perdre un minut del seu temps.
Z

Auditoria

Nosaltres vam realitzar no només un examen detallat i rigorós de les xifres comptables, sinó que, a més, suggerim mètodes i solucions per millorar la gestió i control intern de l’empresa auditada que redundi en benefici dels nostres clients.

Desitjo rebre més informació

 
Inscripción Evento La Digitalización en Procesos de Gestión del Personal