Qui

Som

10

La Nostra

Història

anys treballant amb tu

El 1993 neix VASALTO Tech and Talent per donar resposta a una demanda d’assessorament legal i econòmic a empreses cada vegada més exigents i especialitzades.
L’any 2008 aconseguim una especialització i penetració en determinats sectors de fins al 20% del mercat espanyol.
A dia d’avui, més de 500 empreses dipositen la seva confiança en VASALTO que és considerada com una de les empreses de referència del sector.
Més de 50 empreses multinacionals confien en VASALTO per defensar i gestionar els seus interessos a Espanya.

La Nostra

Visió

VASALTO es una empresa que ha necesitado ganarse la confianza de nuestros clientes desde el primer día dando un servicio de calidad. Añadiendo valor a nuestros clientes, que nuestros servicios aporten y enriquezcan sus procesos de producción o su negocio. Este es un reto que nos encanta, nos apasiona sentir como después de cada venta tenemos el deber autoimpuesto de satisfacer sus necesidades y consolidar una relación de confianza.

Siempre he estado convencido que para prestar un buen servicio, los profesionales tienen que estar contentos, tienen que tener una empresa íntegra y honesta, tienen que encontrarse a gusto trabajando. El buen ambiente de trabajo es una prioridad.

Luis Guerra Socio Fundador y Director General

El Nostre

Equip

L’equip de VASALTO tech and talent es composa de 100 professionals, format per Advocats, Economistes, Graduats Socials, Diplomats en Relacions Laborals i Titulats en Tecnologies de la Informació.

Enfocament

Tecnològic

Integració

La integració és un concepte estratègic en la solució ofertada, ja que és un element clau amb ingerència en l’operativa de processos, recursos i persones. Oferir solucions unificades les quals satisfacin les necessitats en matèria de TI, que requereixi el negoci dels nostres clients és una premissa de partida.

Conectivitat

En mercats globals, l’eficiència de les Tecnologies de la Informació és indispensable en qualsevol empresa per a l’intercanvi d’informació, factor que impacta en la presa de decisions, la capacitat i la velocitat de reacció d’una organització.

Seguretat

Les dades de l’empresa són un actiu clau, sensible i amb imperatius d’alta disponibilitat. Protegir la infraestructura i les dades constitueix la base del servei de externalització, aplicant un conjunt de mesures tècniques, organitzatives i legals que permetin assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat del sistema i dades.

Accés Multidispositius

Proveir accés als sistemes sense importar el tipus de dispositiu utilitzat està guanyant més rellevància, ja que la necessitat d’una major capacitat d’ubiqüitat és clarament un factor essencial de productivitat en el món laboral actual i futur.”

El Núvol

Recursos sota demanda, elasticitat i escalabilitat segons necessitat del negoci, gestionats per proveïdors globals especialitzats. Aplicacions de gestió en modalitat de pagament per ús disponibles a qualsevol moment, de forma permanent o temporal. Un Univers de possibilitats en plena expansió.