EXTERNALITZACIÓ DE SERVEIS ESPECIALITZATS

VASALTO Tech and Talent

Nòmines, Persones, Comptabilitat, Impostos

 

Externalizació de Processos (BPO)

A VASALTO Tech and Talent assumim la responsabilitat completa de les funcions administratiu-financeres d’una empresa:

Per què Externalitzar

Són diverses les raons que poden portar la seva organització a contemplar l’externalització de processos de gestió:

  • Concentració i focalització dels recursos propis en el nucli del negoci.
  • Major flexibilitat operacional en funció de les necessitats de cada moment.
  • Reducció de riscos per contingències laborals, obsolescència o eventualitats.
  • Disminució del cost total de propietat i major transparència en els costos.
  • Solució sota demanda de pagament per ús que permet millorar les previsions de tresoreria.
  • Diferiment de la inversió inicial, transformant costos fixos en variables.
  • Accés a professionals altament especialitzats.
  • Integrar noves tecnologies i innovacions amb major rapidesa.

Gestió de Personal i Nòmines

 • Serveis d’administració de personal i nòmines
 • Incorporem Portals per per millorar la seva gestió i seguretat
 • Assessorament atent i continuat

Veure Gestió de Personal i Nòmines
 

Gestió Comptable i Fiscal

 • Analitzem i dissenyem la seva millor estratègia comptable i financera

 • Lectura més eficient del seu balanç i compte de resultats Incorporem

 • Quadre de Comandament per ajudar-lo en les seves decisions

Veure Gestió Comptable i Fiscal